succes la cursuri!Cum mă înscriu ...

Cum particip la cursuri...

Prezentare
Prezentare serviciu

 

 

Analiză comparativă
Oportunităţi
Avantaje şi beneficii
Cum se învaţă
Programe moderne
Cum se învaţă
Cine se înscrie
Ce se plăteşte
Activităţi la cursuri
Cursuri online
Seminar online
Consiliere cursuri
Proiecte online
Testare online
Media Center
Apariţii în presă
Comunicate de presă
Resurse presă
Statistici activitate
Testimoniale
Ofertă publicitateTransilvania Expres, nr. 3835, Braşov

Activitatile la cursuri sunt bazate pe practică, sunt mult mai uşor de parcurs şi asimilat şi au ata-şate aplicaţii practice, analize şi simulări de caz, speţe, documentări online şi discuţii libere, care au un rol important in fixarea cunoştinţelor”, a menţionat Cristi Lucan, Director Educaţional, AcademiadeAfaceri.roCiteşte în continuare...


Demo Curs Banking, Credite. Operaţiunile bancare ale firmei
Rating curs:   Asistent curs: Valentin Mihailă
Calitate curs: Premium   Dată începere curs:28 Ianuarie 2022
Taxă curs:352 lei   Durată curs: 8 lectii / 12 săptămani
     Va prezentăîn continuare un fragment de aproximativ 10-20 % din conţinutul:
Lectia 2 - Ordinul de plata, tipuri, sistemul electronic de plăţi

...2.3. Conţinutul ordinelor de plată interbancare

în cazul ordinelor de plată interbancare, elementele obligatorii a fi incluse sunt:
- identificarea ca ordin de plată (ordinul necondiţionat de a plati o anumită sumă de bani);
- identificarea platitorului, prin nume/denumire şi codul IBAN al contului acestuia deschis la instituţia iniţiatoare;
- identificarea beneficiarului, prin nume/denumire şi codul IBAN al contului acestuia deschis la instituţia receptoare;
- identificarea instituţiei iniţiatoare, prin denumirea centralei sau, după caz, a unităţii teritoriale şi opţional codul BIC;
- identificarea instituţiei receptoare, prin denumirea centralei sau, după caz, a unităţii teritoriale şi opţional codul BIC*;
- suma, în cifre şi litere, cu doua zecimale;
- data emiterii ordinului de plată, care trebuie să fie unică, posibilă şi certă;
- elementul sau elementele care să permită verificarea autenticităţii ordinului de plată de către instituţia iniţiatoare (respectiv semnătura persoanelor autorizate şi ştampila în cazul persoanelor juridice).

*BIC (Bank Identifier Code) - codul ce identifică în mod unic la nivel internaţional instituţiile financiare implicate în tranzacţii financiare internaţionale; cele 8 caractere reprezintă codul bancii - 4 caractere, codul ţării  - 2 caractere şi codul localităţii - 2 caractere; se utilizează cu precădere la ordinele (dispoziţiile) de plată externe.

2.4. Conţinutul ordinelor de plată utilizate în relaţia cu Trezoreria Statului

în ceea ce priveşte ordinele de plată către Trezoreria Statului prin care contribuabilii achită impozite, contribuţii, taxe sau alte sume in conturi de venituri bugetare, în plus faţă de elementele enumerate mai sus, este obligatorie completarea urmatoarelor informaţii:
- numărul ordinului de plată;
- codul de identificare fiscală al plătitorului;
- codul de identificare fiscală al beneficiarului;
- referinţe privind conţinutul economic al operaţiunii;
- data debitarii contului plătitorului de către instituţia iniţiatoare (care se va completa de către instituţia iniţiatoare).

Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului poate fi obţinut cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Acest format nu este obligatoriu pentru plăţile dispuse de contribuabili din conturile deschise la instituţiile de credit . în cazul în care nu se foloseşte aplicaţia MFP pentru tiparirea ordinului de plată către Trezoreria Statului, acesta poate avea orice format solicitat de institutia de credit, cu condiţia respectării normelor şi regulamentelor în vigoare.
2.5. Ordinul (Dispozi
ţia)de plată externă. SWIFT - definire, structură, atuuri, exemplu de plată

Plăţile pe teritoriul României se efectuează în moneda naţională - leu. Există câteva excepţii în care transferurile bănesti interne între rezidenţi pot fi exprimate în valută, referindu-ne la transferurile ocazionale între persoane fizice, precum şi la transferurile realizate pentru acele operaţiuni care decurg din organizarea şi prestarea de servicii externe (transportul internaţional de mărfuri şi persoane, turismul internaţional).

Ordinul de plată interbancar utilizat poartă denumirea de "Dispoziţie de Plată Externă", instrument folosit şîn transferurile externe.

în ceea ce priveste plăţile externe, acestea pot fi efectuate atât de persoane fizice cât şi de persoane juridice, către beneficiari din strainatate (persoane fizice şi/sau juridice).

La formularul de Dispoziţie de Plată Externă se ataşează documente justificative:
- facturi, contracte;
- declaratii vamale de import;
în cazul în care transferurile nu pot fi justificate (ne referim aici la transferurile între persoane fizice), se intocmesc declaraţii pe proprie raspundere.

La efectuarea unui transfer - virament în valută în/din strainătate către o persoana care are deschis un cont în străinatate/în România, expeditorului îi sunt necesare urmatoarele date:
- numele complet al beneficiarului şi adresa acestuia;
- denumirea băncii beneficiarului, adresa şi codul BIC;
- simbolul contului (codul IBAN - International Bank Account Number) beneficiarului.

în ceea ce priveste comisioanele bancare şi spezele SWIFT, există un câmp în formularul de Dispoziţie de plată externă care defineste modul în care vor fi platite comisioanele şi spezele, avand trei opţiuni:
- BEN : comisioanele se deduc din suma transferată , respectiv beneficiarul suportă comisioanele;
- OUR: toate comisioanele vor fi deduse din contul platitorului;
- SHA : fiecare parte îşi suporta comisioanele aferente ţării sale.

 


platile sunt preluate de PayTrust prin site-ul www.e-facturi.ro si sunt procesate de Centrul de Procesare ROMCARD


 
   
Acasa | Cursuri | Diplome | Burse | FAQ | Noutati | Contact | Termeni de utilizare

Copyright © Business and Communication Research Center
Toate drepturile rezervate.