succes la cursuri!Cum mă înscriu ...

Cum particip la cursuri...

Prezentare
Prezentare serviciu

 

 

Analiză comparativă
Oportunităţi
Avantaje şi beneficii
Cum se învaţă
Programe moderne
Cum se învaţă
Cine se înscrie
Ce se plăteşte
Activităţi la cursuri
Cursuri online
Seminar online
Consiliere cursuri
Proiecte online
Testare online
Media Center
Apariţii în presă
Comunicate de presă
Resurse presă
Statistici activitate
Testimoniale
Ofertă publicitateTransilvania Expres, nr. 3835, Braşov

Activitatile la cursuri sunt bazate pe practică, sunt mult mai uşor de parcurs şi asimilat şi au ata-şate aplicaţii practice, analize şi simulări de caz, speţe, documentări online şi discuţii libere, care au un rol important in fixarea cunoştinţelor”, a menţionat Cristi Lucan, Director Educaţional, AcademiadeAfaceri.roCiteşte în continuare...Demo Curs Managementul Resurselor Umane
Rating curs:   Associated Lecturer: Ana Maria Drăguş
Calitate curs: Premium   Data limita inscriere:17 Decembrie 2019
Pret curs:28250 lei   Durată curs: 12 lecţii / 12 săptămâni
     


Vă prezentăîn continuare un fragment de aproximativ 10-20 % din conţinutul:
Lecţia 4- Gestiunea resurselor umane

...


4.2. Fişa postului
Fişa postului este un formular prin care se definesc:
- Cerinţele pentru ocuparea postului
- Relaţiile în cadrul firmei, atât pe orizontală cât şi pe verticală
- Atribuţiile, sarcinile, responsabilităţile
- Limitele de răspundere

Fişa postului este un instrument de informare, pe de o parte a persoanei care ocupă postul respectiv, iar pe de altă parte un instrument de control al activităţii angajatului.

  RETINETI!

Inainte de încheierea contractului individual de muncăîn etapa de informare a salariatului, aveţi obligaţia de a-i prezenta acestuia fişa postului. La încheierea contractului de muncă, angajatul va semna fişa postului, care va constitui anexa la contract.

O posibila structură a fisei postului poate fi urmatoarea:
1. Denumirea postului
2. Cod
3. Departamentul
4. Definirea rolului principal
5. Cerinţe
6. Relatiile ierarhice
7. Atribuţii, sarcini, responsabilităţi
8. Răspunderea
9. Titularul
10. Semnăturile (conducerii si a titularului)
11. Data

1. Denumirea postului se referă la titlul postului asa cum este el prevăzut in Nomenclatorul Clasificarea Ocupaţiilor din România. Multe firme adoptă şi titulaturi întâlnite în companiile străine, care nu intotdeauna îşi găsesc corespondent în nomenclator.

2. Codul este cel prevăzut în nomenclator, însă se pot atribui şi coduri, dacă în cadrul companiei sunt codificate activităţile, departamentele etc.


4.3. Evidenţa resurselor umane
Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin:
- Acte de identitate: buletin, certificat de naştere
- Copii dupa actele de studii
- Actele necesare angajării
- Contractul individual de muncă
- Fişa postului
- Actele adiţionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şîncetarea contractelor individuale de muncă
- CV-ul, analizele medicale
- Copii dupa actele de identitate ale persoanelor aflate îîntreţinere (certificat de naştere, certificat de căsătorie, carte/buletin de identitate etc.)
- Declaraţie pe proprie răspundere dacă nu are carnet de muncă
- Alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completarilor din registrul de evidenţă al salariaţilor.

La solicitarea salariatului, aveţi obligaţia să îi eliberaţi o copie a dosarului personal, precum şi a filei din registru care cuprinde înscrieri referitoare la acel salariat.

Evidenţa salariaţilor în cadrul companiei se realizează în Registrul de Evidenţă al Salariaţilor - REVISAL.

REVISAL cuprinde elementele de identificare a tuturor salariaţilor, data încheierii contractului individual de muncă, data începerii activităţii, modificarea şi suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii exprimată în ore/zi, ocupaţia (funcţia şi/sau meseria), respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupaţiilor din România (C.O.R.), salariul de bază prevăzut la data încheierii contractului, data încetării contractului şi temeiul legal al încetării acestuia, numele, prenumele şi semnătura persoanei care face înscrierea.platile sunt preluate de PayTrust prin site-ul www.e-facturi.ro si sunt procesate de Centrul de Procesare ROMCARD


 
   
Acasa | Cursuri | Diplome | Burse | FAQ | Noutati | Contact | Termeni de utilizare

Copyright © 2004 - 2018, Business and Communication Research Center
Toate drepturile rezervate