succes la cursuri!Cum mă înscriu ...

Cum particip la cursuri...

Prezentare
Prezentare serviciu

 

 

Analiză comparativă
Oportunităţi
Avantaje şi beneficii
Cum se învaţă
Programe moderne
Cum se învaţă
Cine se înscrie
Ce se plăteşte
Activităţi la cursuri
Cursuri online
Seminar online
Consiliere cursuri
Proiecte online
Testare online
Media Center
Apariţii în presă
Comunicate de presă
Resurse presă
Statistici activitate
Testimoniale
Ofertă publicitateTransilvania Expres, nr. 3835, Braşov

Activitatile la cursuri sunt bazate pe practică, sunt mult mai uşor de parcurs şi asimilat şi au ata-şate aplicaţii practice, analize şi simulări de caz, speţe, documentări online şi discuţii libere, care au un rol important in fixarea cunoştinţelor”, a menţionat Cristi Lucan, Director Educaţional, AcademiadeAfaceri.roCiteşte în continuare...


Demo Curs Marketing - Premium
Rating curs:   Senior Trainer: Cristi Lucan
Calitate curs: Premium   Data limita inscriere:12 Aprilie 2024
Pret curs:520 lei   Durată curs: 10 lecţii / 12 săptămâni
     Vă prezentăîn continuare un fragment de aproximativ 10-20 % din conţinutul:
Lecţia 10 - Planul de marketing

10.4 Structura si componentele planului de marketing
Pe scurt, într-un plan de marketing se analizează activităţile firmei, se identifică oportunităţile şi dezavantajele, punctele tari şi slabe ale afacerii, se definesc obiectivele de marketing şi strategiile de atingere a acestora, se realizează un program al acţiunilor care trebuie întreprinse şi se stabilesc metode de evaluare şi control al activităţilor.

In continuare vom prezenta punctual elementele componente ale planului de marketing:
a. rezumatul: se realizează o prezentare a planului de marketing şi a structurii sale

b. analiza situaţiei curente: se analizează mediul extern, macromediul de marketing şi mediul intern (resurse, competenţe etc)

c. analiza SWOT sau OATS: se identifică oportunităţile, ameninţările (prin analiza macromediului de marketing) şi punctele tari şi slabe ale firmei (se studiază concurenţă şi mediul intern al firmei, competenţele)

d. obiectivele de marketing: după realizarea analizei SWOT se propun o serie de obiective de realizat în funcţie de nivelul performanţelor şi capacităţilor firmei.

e. strategiile de marketing: se descriu modalităţile de realizare a obiectivelor propuse, prin efectuarea unei analize a pieţei şi a mixului de marketing: produs, preţ, distribuţie, promovare.

f. programul acţiunilor: se detaliază acţiunile care trebuie întreprinse conform strategiilor de marketing, având în vedere timpul, resursele necesare şi distribuţia job-urilor către personal.

g. controlul şi măsurarea succesului: se realizează o monitorizare a acţiunilor care au fost întreprinse, care urmează să fie realizate, se analizează modul în care au fost îndeplinite, se elaborează noi strategii de atingere a obiectivelor în cazul în care cele deja stabilite nu dau rezultate şi, în final, se realizează o situaţie statistică pentru perioada menţionată în programul acţiunilor în care se studiază fiecare acţiune în parte şi se acordă o serie de calificative, care vor fi însumate şi distribuite pentru a da o imagine cât mai clară asupra performanţelor obţinute şi a succesului planului de marketing.


10.6 Pregatirea planului de marketing
Inainte de a trece la realizarea planului de marketing este necesar să efectuaţi o evaluare globală la nivelul companiei şi activităţii de marketing a acesteia pentru a putea stabili astfel şi care sunt direcţiile de dezvoltare ale planului de marketing. In acest sens, vă recomandăm să răspundeţi cât mai detaliat la urmatoarele întrebari:

10.6.1. Care este poziţia actuală a companiei?
Inainte de a stabili obiectivele de marketing trebuie să identificati poziţia produselor şi serviciilor companiei din care faceţi parte. Pentru aceasta răspundeţîn detaliu la următoarele întrebări despre companie:

10.6.2. In ce constă activitatea companiei?
Ce calităţi speciale prezintă compania?
Cum diferă oferta dvs. de cea a concurenţei?
Cum doriţi să pătrundeţi pe piaţă?

10.6.3. Ce încercaţi să realizaţi?
Incercaţi să strângeţi cât mai multe informaţii despre audienţa dvs. ţintă sau posibilă: grupurile de vârstă, statutul social, interese, stilul de viată, nivel cultural.

10.6.4. Care sunt obiectivele de marketing?
Deoarece vă adresaţi mai multor segmente de piată, trebuie să fixaţi niste obiective pentru fiecare segment în parte. Cinci întrebari cheie vă vor ajuta să fixaţi aceste obiective, şi anume: De ce? Ce? Cui? Unde? Când? După ce aţi răspuns la aceste întrebări pentru fiecare segment în parte, încercaţi să răspundeţi la întrebarea "Cum?", pentru a stabili modul în care veţi răspunde nevoilor fiecăruia.

10.6.5. Ce metode de promovare veţi folosi?
Trebuie să stabiliţi cu exactitate ce vehicule de răspândire a informaţiei veţi folosi pentru acţiunile de marketing. Cele mai uzuale metode sunt: promoţii în cutia poştalăîntâlniri faţă în faţă, vânzari din uşă în uşă, telemarketing, publicitate, site web, organizarea de evenimente şi promoţii, sponsorizări şi parteneriate. Planificarea activităţilor şi crearea unei agende de lucru este foarte importantă în marketing. Incercaţi să realizaţi o agendă de lucru pe luni, săptămâni şi, eventual, zile pentru fiecare segment de piaţă în parte şi stabiliţi care este perioada cea mai prielnică de abordare.platile sunt preluate de PayTrust prin site-ul www.e-facturi.ro si sunt procesate de Centrul de Procesare ROMCARD


 
   
Acasa | Cursuri | Diplome | Burse | FAQ | Noutati | Contact | Termeni de utilizare

Copyright © Business and Communication Research Center
Toate drepturile rezervate.