succes la cursuri!Cum mă înscriu ...

Cum particip la cursuri...

Prezentare
Prezentare serviciu

 

 

Analiză comparativă
Oportunităţi
Avantaje şi beneficii
Cum se învaţă
Programe moderne
Cum se învaţă
Cine se înscrie
Ce se plăteşte
Activităţi la cursuri
Cursuri online
Seminar online
Consiliere cursuri
Proiecte online
Testare online
Media Center
Apariţii în presă
Comunicate de presă
Resurse presă
Statistici activitate
Testimoniale
Ofertă publicitateTransilvania Expres, nr. 3835, Braşov

Activitatile la cursuri sunt bazate pe practică, sunt mult mai uşor de parcurs şi asimilat şi au ata-şate aplicaţii practice, analize şi simulări de caz, speţe, documentări online şi discuţii libere, care au un rol important in fixarea cunoştinţelor”, a menţionat Cristi Lucan, Director Educaţional, AcademiadeAfaceri.roCiteşte în continuare...


Programa Curs Societăţi, Contracte şi Operaţiuni Comerciale
Rating curs:   Autor cursuri: Roxana Lazar
Calitate curs: Premium   Data începere cursuri:27 Mai 2024
Pret curs:420 lei   Durată cursuri: 12 lecţii / 12 săptămâni
     Lecţia 1 1. Tipuri de societati comerciale in Romania
  1.1. Notiuni introductive
1.2. Etapele constituirii societatilor comerciale (statut+inreg. reg. com.)
1.3. Societatea în nume colectiv
1.4. Societatea în comandita simpla
1.5. Societatea pe actiuni
1.6. Societatea în comandita pe actiuni
1.7. Societatea cu raspundere limitata
Lecţia 2 2. Alte forme de societati comerciale in Romania
  2.1 Societas Europea - o noua forma de societate comerciala
2.1.1 Notiuni introductive
2.1.2 Cadrul legal al "Societas Europea"
2.1.3 Constituirea "Societas Europea"
2.1.4 Firma "Societas Europea"
2.1.5 Capitalul social minim al "Societas Europea"
2.1.6 Inregistrarea "Societas Europea"
2.1.7 Implicarea angajatilor societatii europene in proc. decizii
2.1.8 Conducerea Societatii Europene
2.1.9 Falimentul si reorganizarea judiciara
2.1.10 Avantajele constituirii Societas Europea
2.1.11 Dezavantajele constituirii Societas Europea
2.2.Societatile multinationale
2.2.1 Definirea societatilor multinationale
2.2.2 Societatile multinationale, soc. transnationale si soc. com. globale
2.2.3 Regimul juridic al societatii multinationale
2.2.4 Constituirea societatilor multinationale
2.2.5 Raspunderea juridica a societatilor multinationale
Lecţia 3 3. Societăţile off-shore
  3.1. Prezentare societăţi off-shore
3.2. Reglementarea si funcţionarea societăţilor off-shore
3.3. Formele juridce de înfiinţare a soc. off-shore - LLC si IBC
3.4. Principalele paradisuri fiscale la nivel internaţional
3.5 Avantajele constituirii unei societati comerciale off-shore
Lecţia 4 4. Insolventa comerciala
  4.1 Prezentare generala
4.2 Procedura insolventei comerciale
4.2.1 Conditiile aplicarii procedurii insolventei comerciale
4.2.2 Participantii la procedura insolventei
4.2.2.1 Instantele de judecata
4.2.2.2 Judecatorul-sindic
4.2.2.3 Administratorul judiciar si lichidatorul
4.2.3 Deschiderea procedurii insolventei
4.2.4 Planul de reorganizare
4.2.4.1 Propunerea planului
4.2.4.2 Cuprinsul planului de reorganizare
4.2.4.3 Admiterea planului
4.2.4.4 Publicitatea planului
4.2.4.5 Votarea planului
4.2.4.6 Confirmarea planului
4.2.5 Reorganizarea
4.2.6 Falimentul
4.2.7 Inchiderea procedurii insolventei comerciale
Lecţia 5 5. Contractele comerciale
  5.1 Conditiile de încheiere valabila a contractelor
5.2 Viciile de consimtamânt la încheierea contractelor
5.3 Conditiile de forma
5.4 Acceptarea ofertei
5.5 Contractele unilaterale
Lecţia 6 6. Efectele contractului de vânzare-cumpărare comercială
  6.1 Transmiterea proprietatii si a riscurilor in contractele de vanzare-cumparare comerciala in care ambele parti au cetatenie sau nat. romana
6.2 Transmiterea proprietatii si a riscurilor in contractele de vanzare-cumparare comerciala in care una din parti are cetatenie sau nat. straina
6.3 Obligatiile care cad in sarcina partilor contractante
6.4 Obligatia de a garanta pe cumparator
6.5 Consecintele nerespectarii obligatiilor contractuale
6.6 Rezolutiunea contractului. Neexecutarea contractelor
Lecţia 7 7. Vanzarea-cumpararea comerciala
  7.1 Definitie, caractere, conditii de fond
7.2 Promisiunea unilaterala de vanzare. Antecontractul
7.3 Promisiunea bilaterala de vanzare. Pactul de preferinta
7.4 Interdictii privind incheierea de contracte de v-c
7.5 Pretul in contractul comercial de v-c
Lecţia 8 8. Contractul de report, cont curent si garantie reala mobiliara
  8.1 Contractul de report
8.2 Contractul de cont curent
8.2.1 Definitie
8.2.2 Efectele contractului de cont curent
8.2.3 Efectele secundare ale contractului de cont curent
8.2.4 Model de contract de cont curent
8.3 Contractul de garantie reala mobiliara
8.3.1 Definitie
8.3.2 Obiectul contractului de garantie reala mobiliara
8.3.3 Publicitatea garantiei reale mobiliare
8.3.4 Efectele contractului de garantie reala mobiliara
8.3.5 Executarea garantiei reale mobiliare
8.3.6 Incetarea contractului de garantie reala mobiliara
8.3.7 Model de contract de garantie reala mobiliara
Lecţia 9 9. Contractele de intermediere: mandat, comision si agency
  9.1 Contractul de mandat comercial
9.2 Contractul de comision
...
9.2.5 Contractul de consignatie - varietate a contractului de comision
9.2.6 Model orientativ de contract de comision
9.3 Contractul de agency
...
9.3.2 Efectele contractului de agency
9.3.3 Reglementarea contractului de agency in Romania
9.3.4 Model orientativ de contract de agency
Lecţia 10 10. Contractele de concesiune concesiune exclusiva si franciza
  10.1 Contractul de concesiune exclusiva
10.2 Contractul de franciza
10.2.1 Definitie
10.2.2 Clauzele contractului de franciza (Model de contract de franciza)
10.2.3 Efectele contractului de franciza
10.2.4 Incetarea contractului de franciza
Lecţia 11 11. Contractele de transfer de tehnologie: contractul de licenta, know-how si consulting-engineering
  11.1 Contractul de licenta
...
11.1.3 Clasificarea licentelor
11.1.3.1 Licenta exclusiva si licenta neexclusiva
11.1.3.2 Licenta nelimitata si licenta limitata
11.1.4 Efectele contractului de licenta
11.1.5 Incetarea contractului de licenta
11.1.6 Model orientativ de contract de licenta
11.2 Contractul de know-how
11.3 Contractul de consulting-engineering
11.3.2 Formele contractului de consulting-engineering
11.3.3 Obiectul contractului de consulting-engineering
11.3.4 Efectele contractului de consulting-engineering
Lecţia 12 12. Contractele de finantare: contractul de leasing si factoring
 

12.1 Contractul de leasing
...
12.1.3 Principalele forme de leasing
12.1.4 Riscul contractului in operatiunile de leasing
12.1.5 Efectele contractului de leasing
12.1.6 Model orientativ de contract de leasing
12.2 Contractul de factoring
12.2.1 Notiunea de contract de factoring
12.2.2 Istoricul contractului de factoring
12.2.3 Partile contractante
12.2.4 Caracterele juridice ale contractului de factoring
12.2.5 Efectele contractului de factoring
12.2.6 Model orientativ de contract de factoring

Lecţia 13 13. Operatiuni comerciale. Titlurile comerciale de valoare
  13.1 Cambia - prezentare
13.1.1 Evolutie istorica
13.1.2 Reglementare
13.1.3 Definitie
13.1.4 Mecanismul cambiei
13.1.5.Functiile cambiei
13.1.6 Elementele cambiei
13.2 Operatiunea bancara de rescontare
13.3 Acceptarea cambiei
13.4 Transmiterea cambiei (girul)
13.5 Garantarea cambiei (avalul)
13.6 Plata cambiei si refuzul de plata
13.7 Prescriptia cambiala
Lecţia 14 14. Operatiuni cu cecuri si bilete la ordin
  14.1. Cecul
14.1.1 Reglementari privind operatiunile cu cecuri
14.1.2 Definitia cecului
14.1.3 Mecanismul cecului
14.1.4 Functiile cecului
14.1.5 Elementele cecului
14.1.6 Transmiterea cecului
14.1.7 Garantarea cecului (avalul)
14.1.8 Plata cecului
14.1.9 Refuzarea la plata a cecurilor
14.1.10 Tipuri de cec
14.2 Biletul la ordin
14.2.1 Reglementarea biletului la ordin
14.2.2 Definitie
14.2.3 Mecanismul biletului la ordin
14.2.4 Functiile biletului la ordin
14.2.5 Elementele biletului la ordin
14.2.6 Transmiterea biletului la ordin
14.2.7 Garantarea biletului la ordin
14.2.8 Plata biletului la ordin
Lecţia 15 15. Relatiile societatilor comerciale cu institutiile statului
  15.1 Garda Financiara
15.2 Directiile Generale ale Finantelor Publice Judetene
15.3 Drepturile contribuabilului
15.4 Obligatiile contribuabilului
15.5 Garda Nationala de Mediu
15.6 Inspectia muncii
15.7 Oficiile pentru protectia consumatorului
15.8 Contestarea actelor de control

platile sunt preluate de PayTrust prin site-ul www.e-facturi.ro si sunt procesate de Centrul de Procesare ROMCARD


 
   
Acasa | Cursuri | Diplome | Burse | FAQ | Noutati | Contact | Termeni de utilizare

Copyright © Business and Communication Research Center
Toate drepturile rezervate.