succes la cursuri!Cum mă înscriu ...

Cum particip la cursuri...

Prezentare
Prezentare serviciu

 

 

Analiză comparativă
Oportunităţi
Avantaje şi beneficii
Cum se învaţă
Programe moderne
Cum se învaţă
Cine se înscrie
Ce se plăteşte
Activităţi la cursuri
Cursuri online
Seminar online
Consiliere cursuri
Proiecte online
Testare online
Media Center
Apariţii în presă
Comunicate de presă
Resurse presă
Statistici activitate
Testimoniale
Ofertă publicitateTransilvania Expres, nr. 3835, Braşov

Activitatile la cursuri sunt bazate pe practică, sunt mult mai uşor de parcurs şi asimilat şi au ata-şate aplicaţii practice, analize şi simulări de caz, speţe, documentări online şi discuţii libere, care au un rol important in fixarea cunoştinţelor”, a menţionat Cristi Lucan, Director Educaţional, AcademiadeAfaceri.roCiteşte în continuare...


Programa Curs Afaceri - Operatiuni Comerciale in Uniunea Europeana
Rating curs:   Asistent cursuri: Roxana Lazar
Calitate curs: Premium   Data începere cursuri:03 Martie 2020
Pret curs:26250 lei   Durată cursuri: 8 lecţii / 12 săptămâni
     Lecţia 1 1. Notiuni introductive - Prezentarea Uniunii Europene
  1.1. Principalele momente în constituirea Uniunii Europene
1.2. Uniunea Europeana de la uniunea vamala la uniunea monetara
1.3. Statele membre ale Uniunii Europene
1.4. Imnul european
1.5. Drapelul european
1.6. Ziua Europei
1.7. Aderarea la Uniunea Europeana si acquis-ul comunitar
1.8. Obiectivele Uniunii Europene
1.9. Institutiile Uniunii Europene
1.9.1. Parlamentul European
1.9.2. Consiliul Uniunii Europene
1.9.3. Comisia Europeana
1.9.4. Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene
1.9.5. Curtea Europeana de Conturi
1.10. Actele comunitare
1.10.1. Acte comunitare cu forta juridica obligatorie
1.10.1.1. Regulamentul
1.10.1.2. Decizia
1.10.1.3. Directiva
1.10.2. Actele comunitare fara forta juridica obligatorie
1.10.2.1. Recomandarea
1.10.2.2. Avizul
Lecţia 2 2. Piata comuna europeana. Libera circulatie a marfurilor si
persoanelor
  2.1. Libera circulatie a marfurilor
2.1.1. Prezentare generala
2.1.2. Tariful vamal extern comun
2.1.3. Taxele antidumping, taxele antisubventie, taxele de salvgardare, precum si contingentele de import
2.1.4. Taxa pe valoare adaugata în U.E.
2.1.5. Cazul Cassis de Dijon
2.2. Libera circulatie a persoanelor
2.2.1. Libera circulatie a lucratorilor si a membrilor familiilor lor
2.2.1.1. Principiul liberei circulatii a lucratorilor
2.2.1.2. Îngradiri ale principiului liberei circulatii a lucratorilor
2.2.1.3. Alte aspecte privind libera circulatie a persoanelor, turismul, magazinele duty-free
2.2.2. Dreptul de stabilire in alt stat
2.2.3. Studiu de caz
Lecţia 3 3. Libera circulatie a serviciilor, capitalurilor si platilor. Politica europeana in domeniul transporturilor
  3.1. Libera circulatie a serviciilor
3.1.1. Serviciile – definitie si arie de cuprindere
3.1.2. Libertatea de stabilire si libertate de prestare a serviciilor
3.1.2.1. Libertatea de stabilire a serviciilor
3.1.2.2. Libertatea de prestare a serviciilor
3.1.2.2.1. Recunoasterea diplomelor si a calificarilor în Uniunea
Europeana
3.1.2.2.2. Cauza «Ordre des avocats au barreau de Paris versus
Onno Klopp»
3.2. Libera circulatie a capitalului si a platilor
3.2.1. Libera circulatie a capitalului
3.2.2. Libertatea de circulatie a platilor
3.3. Politica europeana în domeniul transporturilor
3.3.1. Directiva Eurovigneta
3.3.2. Conditii cerute transportatorilor
3.3.2. Carta Alba a Transporturilor 2001
3.3.4. România si politica transporturilor
Lecţia 4 4. Politici europene sectoriale. Politica agricola, pentru pescuit,
afaceri maritime si politica regionala
  4.1. Politica agricola comuna (PAC) sau Europa Verde
4.1.1. Importanta PAC
4.1.2. Obiectivele PAC
4.1.2.1. Organizarea comuna a pietelor nationale europene
4.1.2.2. Dezvoltarea rurala
4.1.3. Fondul European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA)
4.1.4. Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
4.1.5. Agricultura în România
4.2. Politica europeana pentru pescuit si afaceri maritime sau Europa
Albastra
4.2.1. Importanta PCP
4.2.2. Fondul European pentru Pescuit
4.3. Politica regionala europeana
4.3.1. Importanta politicii regionale europene
4.3.2. Instrumentele politicii regionale europene
4.3.3. Etapele de urmat în vederea punerii în practica a politicii
regionale europene
4.3.4. Principiile politicii regionale europene
4.3.4.1. concentrarea
4.3.4.2. programarea
4.3.4.3. parteneriatul
4.3.4.4. aditionalitatea
4.3.5. Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER)
Lecţia 5 5. Protectia mediului si a consumatorului in Uniunea Europeana
  5.1. Politica europeana a mediului
5.1.1. Obiectivele politicii europene a mediului
5.1.2. Principiile politicii europene a mediului
5.1.3. Arii naturale protejate de interes comunitar
5.1.4. Specii de animale si plante de interes comunitar
5.1.5. Reteaua Europeana„Natura 2000”
5.1.6. Autorizatia de mediu, avizul de mediu si evaluarea de mediu
5.1.7. Finantarea programelor si proiectelor de protectie a mediului
5.2. Politica industriala în Uniunea Europeana
5.2.1. Obiectivele politicii industriale în Uniunea Europeana
5.2.2. Domeniul de aplicare a politicii industriale în Uniunea Europeana
5.3. Protectia consumatorului în Uniunea Europeana
5.3.1. Reglementarea politicii europene a protectiei consumatorului
5.3.2. Continutul politicii europene a protectiei consumatorului
5.3.2.1. Directiva nr. 2005/29 privind practicile comerciale neloiale
Lecţia 6 6. Uniunea economica si monetara. Bugetul Uniunii Europene
  6.1. Uniunea economica
6.2. Uniunea monetara
6.3. Principiile Uniunii Economice si Monetare
6.4. Moneda unica europeana (euro)
6.4.1. Prezentare
6.4.2. Statele care utilizeaza moneda unica europeana
6.4.3. Criterile de convergenta
6.4.3.1. Criteriile de convergenta nominala
6.4.3.2. Criteriile de convergenta reala
6.5. Bugetul Uniunii Europene
6.5.1. Resursele bugetului Uniunii Europene
6.5.2. Compozitia bugetului Uniunii Europene
6.5.2.1. Veniturile bugetare
6.5.2.2. Cheltuielile bugetare
6.5.3. Cadrul financiar al Uniunii Europene pentru anii 2007-2013
Lecţia 7 7. Cum este reglementata concurenta in Uniunea Europeana si
in Romania
  7.1. Cadrul legal aplicabil
7.2. Principalele institutii implicate în politica din domeniul concurentei
7.3. Concurenta si piata relevanta
7.4. Concurenta si piata produsului
7.5. Concurenta si piata geografica
7.6. Agentii economici/intreprinderile si concurenta
7.7. Domeniile de reglementare ale dreptului concurentei
7.8. Practici anticoncurentiale - intelegerile anticoncurentiale
7.9. Abuzul de pozitie dominanta
7.9 Regimul sanctionator aplicabil practicilor anticoncurentiale
7.9.1. Raspunderea civila
7.9.2. Raspunderea contraventionala
7.9.3. Raspunderea penala
7.9.4. Regimul sanctionator specific aplicabil in cazul abuzului de pozitie dominanta
Lecţia 8 8. Concentrarile economice la nivel european si in Romania
  8.1. Dispozitii generale aplicabile concentrarilor economice
8.2. Grupurile de agenti economici
8.3 Procedura de notificare a Consiliului Concurentei
8.4. Concentrarile economice la nivel comunitar
8.5. Ajutorul de stat

platile sunt preluate de PayTrust prin site-ul www.e-facturi.ro si sunt procesate de Centrul de Procesare ROMCARD


 
   
Acasa | Cursuri | Diplome | Burse | FAQ | Noutati | Contact | Termeni de utilizare

Copyright © 2004 - 2018, Business and Communication Research Center
Toate drepturile rezervate