succes la cursuri!Cum mă înscriu ...

Cum particip la cursuri...

Prezentare
Prezentare serviciu

 

 

Analiză comparativă
Oportunităţi
Avantaje şi beneficii
Cum se învaţă
Programe moderne
Cum se învaţă
Cine se înscrie
Ce se plăteşte
Activităţi la cursuri
Cursuri online
Seminar online
Consiliere cursuri
Proiecte online
Testare online
Media Center
Apariţii în presă
Comunicate de presă
Resurse presă
Statistici activitate
Testimoniale
Ofertă publicitateTransilvania Expres, nr. 3835, Braşov

Activitatile la cursuri sunt bazate pe practică, sunt mult mai uşor de parcurs şi asimilat şi au ata-şate aplicaţii practice, analize şi simulări de caz, speţe, documentări online şi discuţii libere, care au un rol important in fixarea cunoştinţelor”, a menţionat Cristi Lucan, Director Educaţional, AcademiadeAfaceri.roCiteşte în continuare...

 

Demo Curs Engleza pentru Afaceri - Premium
Rating curs:   Authorship Associate: Maria Lazăr
Calitate curs: Premium   Data limita inscriere:12 Aprilie 2024
Pret curs:520 lei   Durată curs: 10 lecţii / 12 săptămâni
     Vă prezentăîn continuare un fragment de aproximativ 10-20 % din conţinutul:
Lecţia 1 - Engleza pentru birou

...


Over the telephone, on the contrary of the common belief that the person is out of the interlocutory’ sight, the pitch of the tone, the tone, the fluctuations and frequency of the sounds influence the person on the other end of the phone. Therefore, communicate as if the person were next to you./ La telefon, contrar convingerii comune că persoana este în afara câmpului vizual al interlocutorului, volumul tonului, tonul, fluctuaţiile şi frecvenţa sunetelor influenţează persoana de la celălalt capăt al liniei. Prin urmare, comunicaţi ca şi când persoana se află langă dvs.


1.2.1 Making a Call/A telefona

-to dial/a forma numarul
-engaged/ocupat
-engaged tone/ton ocupat
-operator/operatoare(often the first person who answers in a company)
-direct line/linie directă
-to put on automatic exchange/a face legătura
-to put on through../a redirecţiona la…

Greeting/Salutul
Hello/Good morning/afternoon/evening/Bună/Bună dimineata/ziua/seara

Indentifying/Indentificarea
My name is…on behalf of …(if the person doesn’t know your name)/Numele meu este…din partea…
This is (name) from…(if the person knows your name)/La telefon(nume) de la…

Retineţi!
La telefon, formulele de introducere sunt:
-my name is/numele meu este
-this is/la telefon este
-X speaking…/la telefon X(mai putin formal)

Checking on the right person, department or organization/Verificarea persoanei corecte, a departamentului sau organizatiei

Is that…Mr./Mrs./Miss/…Department/…Company?(if the recepient doesn’t have a private line or the automatic exchange takes place)/Dvs. sunteţi Dl./Dna./Dra./Departamentul…/Compania…(dacă interlocutorul nu are o linie privată sau nu are loc direcţionarea automată)

Retineţi! This is – caller vs. Is that – Receiver / La telefon – persoana care dă telefon vs. Dvs. sunteţi – receptor

Asking for an exchange/Cererea legaturii
Mrs. …, please. / Cu dna…., vă rog.
May I speak to Mrs. …., please? / Pot vorbi cu dna.…, vă rog?
I’d like to speak to…, please./ Aş dori să vorbesc cu…, vă rog.
Could you put me through to the marketing department, please ? / Imi puteţi face/da legătura cu departamentul de marketing, vă rog?
Could I speak to someone in charge of customer services, please? /Aş putea vorbi cu cineva care se ocupă de relaţiile cu clienţii?

Explaining the purpose of the call
I am calling…/ Sun la…
about/ despre
regarding/ cu privire
in connection with/ în legătură
as a result of/ca rezultat al
to ask you for/să vă intreb despre
to get in touch with /să iau legătura cu

Leaving a message
Could you take a message to…, please? Se poate transmite un mesaj pentru …, vă rog?
Could you give him/her a message, please? Ii puteţi transmite un mesaj, vă rog?
If you don’t mind, I would like to leave him/her a message, please. Dacă nu vă deranjează, doresc să îi las un mesaj, vă rog.
Could you ask him/her to return my call? Puteţi ruga să îmi dea un telefon?

Thanking
I appreciate this, thank you./Apreciez gestul, multumesc.
You’ve been of real help, thank you./ De un real folos, multumesc.
You’ve been helpful/kind, thank you./ Aţi fost de folos,/ amabil, multumesc.

 


platile sunt preluate de PayTrust prin site-ul www.e-facturi.ro si sunt procesate de Centrul de Procesare ROMCARD


 
   
Acasa | Cursuri | Diplome | Burse | FAQ | Noutati | Contact | Termeni de utilizare

Copyright © Business and Communication Research Center
Toate drepturile rezervate.