succes la cursuri!Cum mă înscriu ...

Cum particip la cursuri...

Prezentare
Prezentare serviciu

 

 

Analiză comparativă
Oportunităţi
Avantaje şi beneficii
Cum se învaţă
Programe moderne
Cum se învaţă
Cine se înscrie
Ce se plăteşte
Activităţi la cursuri
Cursuri online
Seminar online
Consiliere cursuri
Proiecte online
Testare online
Media Center
Apariţii în presă
Comunicate de presă
Resurse presă
Statistici activitate
Testimoniale
Ofertă publicitateTransilvania Expres, nr. 3835, Braşov

Activitatile la cursuri sunt bazate pe practică, sunt mult mai uşor de parcurs şi asimilat şi au ata-şate aplicaţii practice, analize şi simulări de caz, speţe, documentări online şi discuţii libere, care au un rol important in fixarea cunoştinţelor”, a menţionat Cristi Lucan, Director Educaţional, AcademiadeAfaceri.roCiteşte în continuare...

 

Programa Curs Engleza pentru Afaceri - Premium
Rating curs:   Authorship Associate: Maria Lazăr
Calitate curs: Premium   Data limita inscriere:12 Aprilie 2024
Pret curs:520 lei   Durată curs: 10 lecţii / 12 săptămâni
     Lecţia 1 1. Engleza pentru birou. Conversaţiile telefonice
  1.1 Conversation/ Conversaţie
1.1.1 Initial Contact When Arriving at a Company/Contactul iniţial la intrarea într-o companie
1.1.2 Types of Business, Companies and Functions. General info.
1.1.2.1 Types of Business: / Tipuri de afaceri:
1.1.2.2 Companies' Purpose : / Scopul companiilor
1.1.2.3 Company Name, Legal Ending, Other Abbreviations
1.1.2.4 Demographic Aspects/Aspecte demografice
1.1.2.5 Functions, Abbreviations/funcţii, abrevieri:
1.1.3 Stages in Converstation/ Stadii în conversaţii
1.2. Essential Language of Telephoning/Limbajul esential al convorbirilor telefonice
1.2.1 Making a Call / A telefona
1.2.2. Receiving a Call/A primi un telefon
1.3. Arrangements/Planificări
1.3.1 Making Arrangements/A planifica
1.3.2 Changing Arrangements/A schimba planurile
1.3.3 Making a Reservation/A face o rezervare
1.4 Letters. Contents of the Letter / Scrisorile. Elementele unei scrisori
1.4.1 Sample Business Letter/ Model de scrisoare de afacere
Lecţia 2 2. Corespondenţîn activităţile de import-export, ramuri industriale
  2.1 The Inquiry/ Cererea de ofertă
2.2 The Offer/ Oferta
2.3 The Order/ Comanda
...
2.3.4. The Delivery/ Livrarea
2.3.5. Concluding Sentences/ Formulări de încheiere
2.3.6. Rejecting an Offer/ Respingerea unei oferte
2.3.7. Cancelling an Order/ Anularea unei comenzi
2.3.8. Acknowledgement of Orders/ Confirmarea comenzii
2.3.9. A Telephone Talk about an Order / Discutarea telefonica a unei comenzi
2.4 International Trade/Tranzacţiile comerciale internaţionale
2.4.1 The Documentary Letter of Credit L/C (acreditivul documentar
2.4.2 The Revocable Credit / Acreditivul revocabil
2.4.3The Irrevocable Credit / Acreditivul irevocabil
2.4.4 The Irrevocable Confirmed Credit / Acreditiv irevocabil
confirmat
2.4.5 The Irrevocable Advised Credit / Acreditivul irevocabil avizat
2.5 Terms used in Transportation Correspondence / Termeni utilizaţi in corespondenţa referitoare la transporturi
2.5.1 Shipping Instructions / Instrucţiuni de expediere
2.5.2 The Advice of Dispatch / Avizul de Expediere
2.5.3 Charter-Party / Contractul de navlosire
2.5.4 The Bill of Landing / Conosamentul
2.5.5 The Waybill / Scrisoare de trăsură
Lecţia 3 3. Contracte. Redactarea unei contract şi clauzele speciale
  3.1. Types of Contracts/ Tipuri de contracte
3.1.1 Sale-Purchase Contract - Contract de vânzare-cumpărare
3.1.2 Commercial Banking Guarantee Contract - Contract comercial de garanţie bancară
3.1.3 Factoring Contract - Contract de factoring (contract de
realizare a creanţelor sub formă de facturi)
3.1.4 Forfeiting Contract - Contract de forfetare (contract pentru finanţare prin negocierea titlurilor de credit)
3.1.5 Leasing Contract - Contract de leasing (închiriere)
3.1.6 Lease-back Contract - Contract de finanţare pe termen lung
3.1.7 Licence Contract - Contract de licenţă pentru brevet/ invenţie
3.1.8 Know-how Contract - Contract de transfer know-how
3.1.9 Agent Contract - Contract de mandat
3.1.10 Commission Contract - Contract de comision
3.1.11 Consignment Contract - Contract de consignaţie
3.1.12 Agency Contract - Contract de agenţie
3.1.13 Concession Contract - Contract de concesiune
3.1.14 Franchising Contract - Contract de franciză
3.1.15 Warehouse Contract - Contract de depozit
3.1.16 Charter-Party - Contract de navlosire
3.1.17 International Railways Transport Contract - Contract de
transport feroviar internaţional
...
3.1.23 Turn-key Project Contract - Contract pentru obiective
3.2 The Sales Contract Sample / O formă de Contract de vânzare -
cumpărare
3.3 Contract Draft / Model de contract de vânzare - cumpărare
3.4 Franchising Agreement / Model de scrisoare de Franciză
Lecţia 4 4. Termeni specifici pentru negocierea în afaceri
  4.1. The Negotiation Process. Keywords and Phrases/Procesul
negocierii.Cuvinte şi expresii specifice
4.2. Preparing to Negotiate / Pregătirea pentru negociere
4.3. Steps in a Negotiation / Pasi de urmat într-o negociere
4.4 Expressions Currently Used in Negotiations / Expresii uzuale folosite în negociere
4.4.1 Asking for Information / Solicitarea informaţiilor
4.4.2 Giving Information/A da informaţii
4.4.3 Sounding Out Your Partner / Sondarea opiniei partenerului
4.4.4 Making a Suggestion / Prezentarea unei propuneri
4.4.5 Persuasion / Persuasiune
4.4.6 Approval, Disapproval/ Aprobare, dezaprobare
4.4.7 Concessions / Concesia
4.4.8 Interrupting, Expressing a Contrary Opinion / Intreruperea, exprimarea unei opinii contrare
4.4.9 Hesitating / Ezitare
4.4.10 Making an additional point / Exprimarea unei adăugiri
4.4.11 Emphasizing / Accentuarea
4.4.12 Asking for clarification / Clarificare
4.4.13 Suggesting alternatives / Sugerarea alternativelor
4.4.14 Expressing confidence/ Exprimarea încrederii
4.4.15 Ending / Finalizarea
Lecţia 5 5. Termeni specifici managementului afacerilor
  5.1. Choosing your project / Cum îţi alegi proiectul
5.2. Skills to learn / Abilităţi necesare
5.3. About finance before you start / Despre finanţînainte de a începe
5.3.1. Overheads / Cheltuielile de regie
5.3.2. Cost of materials / Cheltuieli cu materialele
5.3.3. Labour costs / Cheltuieli de fabricaţie
5.3.4. What is start-up capital? / Ce reprezintă capitalul iniţial?
5.3.5. What is working capital? / Ce este fondul de rulment?
5.4. How are you going to trade ? / Ce fel de comerciant vrei sa fii?
5.4.1. Sole trader / Asociat unic
5.4.2. Partnership / Parteneriatul
5.4.3. Limited company / Societate cu răspundere limitată
5.4.4. Franchises / Francizele
5.4.5. Buying an existing business / Achiziţionarea unei afaceri
5.5 Bribery and corruption / Mita şi corupţia
Lecţia 6 6. Termeni financiari, contabili, bancari
  6.1. Terminology / Termeni
6.2. Credit Information / Informaţii despre situaţia financiară
6.2.1. Favourable information / Informaţii favorabile
6.2.2. Unfavourable information / Informaţii nefavorabile
6.2.3. Letter Asking Credit Information / Scrisoare de Solicitare a Situaţiei Financiare
6.2.4. Letter Giving Credit Information / Scrisoare de Informare asupra Situaţiei Financiare
6.3. Instruments of payment / Instrumente de plată
6.3.1. The Draft / Bill of Exchange - Cambia
6.3.2. The Cheque/ Cecul
6.4. Methods of Payment / Modalităţi de plată
6.5. Squaring up to accounts / Incheierea conturilor
Lecţia 7 7. Angajarea. CV-ul, scrisoarea de intenţie, funcţii în engleză
  7.1. Writing your best CV / Cum să-ţi elaborezi cel mai bun CV
7.2. Ways to set out my CV. / Moduri de a-mi forma CV-ul.
7.2.1. Chronological CV / CV-ul cronologic
7.2.2 The Chronological CV Sample/Exemplu de CV Cronologic
7.2.3. The Functional CV / CV-ul funcţional
7.2.4 The Functional CV Sample/Exemplu de CV Funcţional
7.3 The European CV. CV-ul european
7.3.1 Sample of Europass CV/Exemplu de CV Europass
7.4. What is a cover letter? / Ce este o scrisoare de intenţie?
7.4.1 Sample of a Cover Letter / Exemplu de scrisoare de intenţie
7.5 Key words and Phrases for the CVs and Cover Letter/Cuvinte-cheie şi expresii pentru CV-uri si Scrisori de Intenţie
Lecţia 8 8. Activitatea de marketing din firmă
  8.1 Marketing planning / Planul de marketing
8.1.1 Planning / Planificare
8.1.1.1 The Marketing Plan
8.1.1.2 Duration
8.1.1.3 Marketing Key Question/Intrebări-cheie in marketing
8.1.1.4 The Market Research/Prospectarea pieţei
8.1.1.5 Marketing in the Company/ Marketingul în Companie
8.2 The Marketing Directions/Operaţiunile de marketing
8.2.2 The product sold (Product)/ produsul vândut (Produs)
8.2.3 The pricing policy (Price)/ politica de pret (Pret)
8.2.4 How the product is promoted (Promotion)/ cum este promovat produsul (Promovarea)
8.2.5 Product Placement/Plasarea produsului pe piaţă
8.2.6 Sales Force/Puterea de vânzare
8.2.7 The Methods of Distribution (Place)/Metode de distribuire
8.3 Marketing Tools/Instrumentele de marketing
8.4 Marketing Overview/Observaţii despre marketing
Lecţia 9 9. Prezentările, modele de dialog
  9.1. Key words / Cuvinte cheie
9.2. Equipment and visual aids/Materialele vizuale şi echipamente
9.3. Presentation Skill/Abilităţile pentru prezentare
9.4. Essential language of presentations /Limbajul uzual al prezentărilor
9.4.1. The Introduction /Introducerea
...
9.4.13. Getting back to a main idea /Revenirea asupra unei idei
9.4.14. Involving the audience / Implicarea audienţei
9.4.15. Handling interruptions / Răspunsul la intervenţii
9.4.16. Summarizing / Trecerea în revistă
9.4.17. Conclusions /Concluziile
9.4.18. Questions / Intrebări
9.4.19. Explaining graphs and charts /Explicarea graficelor şi a
tabelelor
9.5. Some tips on body language / Câteva sfaturi în privinţa limbajului trupului
9.6. Types of presentation / Tipuri de prezentări
Lecţia 10 10. Organizarea şi desfasurarea întâlnirilor de afaceri
  10.1. Organizing an effective meeting / Organizarea unei întruniri
eficiente
10.1.1 The preparation / Pregătirea
10.1.2 Why? / De ce?
10.1.3 What?/ Ce?
10.1.4 Who? / Cine?
10.1.5 When? / Când?
10.1.6 How often? / Cât de des?
10.1.7 How long? / Cât timp?
10.1.8 Where? / Unde?
10.2. Reasons for meetings / Motivele întalnirilor
10.3. Verbe utilizate cu cuvântul 'întâlnire'
10.4. Key words/ Termeni esenţiali
10.5. Essential language of meetings / Limbajul tipic al intâlnirilor
10.5.1. Opening / Deschiderea
10.5.2. Discussion / Discuţii
10.5.3. Ending / Incheierea
10.5.4. Other terms / Alţi termeni


platile sunt preluate de PayTrust prin site-ul www.e-facturi.ro si sunt procesate de Centrul de Procesare ROMCARD


 
   
Acasa | Cursuri | Diplome | Burse | FAQ | Noutati | Contact | Termeni de utilizare

Copyright © Business and Communication Research Center
Toate drepturile rezervate.